Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst.

2. Contractuele partner, totstandkoming van het contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met Souleway GmbH.

Door het plaatsen van producten in de online shop doen wij geen bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen, maar tonen wij onze goederen vrijblijvend. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiehulpmiddelen. De bestelling die u ons op deze manier toestuurt, is het bindende aanbod van uw kant om een contract af te sluiten. Het contract komt tot stand wanneer wij uw bestelling per e-mail bevestigen. Met de bevestiging verklaren wij uw aanbod te hebben aanvaard.

3. wettelijk herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden:

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Souleway GmbH, Danziger Straße 35a, 20099 Hamburg, support@souleway.com, telefoon: +49 40 53932843) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor het einde van de herroepingstermijn. We wijzen er uitdrukkelijk op dat het herroepingsrecht volgens § 312 g, lid 2, nr. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing is op dergelijke goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument (d.w.z. de koper) beslissend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument (d.w.z. de koper).

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugzenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan dertig dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. De termijn is nageleefd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van dertig dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

○ Aan Souleway GmbH, Danziger Straße 35a, 20099 Hamburg, support@souleway.com
○ Ik (*) herroep hierbij de door mij (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
○ Besteld op (*)/ontvangen op (*)
○ Naam van de consument(en)
○ Adres van de consument(en)
○ Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
○ Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4. Taal van de overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst

De talen die beschikbaar zijn voor het afsluiten van het contract zijn Duits en Engels. We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail. Deze orderbevestiging bevat ook een link naar onze Algemene voorwaarden. U kunt de Algemene Voorwaarden ook altijd hier op deze pagina bekijken. Om veiligheidsredenen zijn uw eerdere bestellingen niet meer toegankelijk via internet.

5. Leveringsvoorwaarden

We leveren gratis binnen de EU. Voor leveringen naar alle andere landen gelden aparte tarieven. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice: support@souleway.com. We leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Voor leveringen naar Zwitserland wordt de koopovereenkomst gesloten tussen de koper en MeinEinkauf AG, St. Gallen (CHE-331.561.017 BTW). Deze zorgt ook voor de inklaring, facturatie en levering in Zwitserland. Deze service is inbegrepen in de aankoopprijs en eventuele verzendkosten die in rekening worden gebracht. Om een vlotte levering in Zwitserland te garanderen, willen we je omwille van de transparantie informeren dat MeinEinkauf GmbH in DE-Konstanz (DE285677365) ook betrokken is bij de detailhandelketen. Dit leidt niet tot extra kosten voor de koper.

6. Betaling

In onze winkel kun je over het algemeen op de volgende manieren betalen:

Vooruitbetaling
Als je kiest voor vooruitbetaling, sturen we je onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren we de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
Wanneer je een bestelling plaatst, geef je ons ook je creditcardgegevens. Na je legitimatie als rechtmatige kaarthouder zullen we je creditcardmaatschappij verzoeken om de betalingstransactie direct na de bestelling te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en je kaart wordt belast.

PayPal
Tijdens het bestelproces word je doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst registreren, je met je toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

SOFORT overschrijving
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder SOFORT Überweisung. Om het factuurbedrag via SOFORT Überweisung te kunnen betalen, moet u beschikken over een voor deelname aan SOFORT Überweisung geactiveerde online bankrekening met PIN/TAN-procedure, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door SOFORT Überweisung uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Betaling via SEPA-incasso
Met de SEPA-incasso kunt u comfortabel uw bestelling betalen door Souleway het factuurbedrag automatisch te laten incasseren. Tijdens het bestellen kunt u bij de betaalmethoden kiezen voor SEPA Automatische Incasso. Na het selecteren van de betaalmethode kunt u eenvoudig uw IBAN invoeren. Door het winkelwagentje te sluiten, bevestigt u akkoord te gaan met de automatische incasso van het factuurbedrag.

Giropay
Na het plaatsen van je bestelling word je doorgestuurd naar de website van de online aanbieder giropay. Om het factuurbedrag via giropay te kunnen betalen, moet je een voor deelname aan giropay geactiveerde internetbankrekening met PIN/TAN-procedure hebben, je dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door giropay uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Wij accepteren alleen betalingen in EURO.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. Transportschade

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij het leveringsbedrijf en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Het helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekering te kunnen doen gelden.

9. Garantie en waarborgen
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken met uitzondering van de aansprakelijkheid in geval van schadevergoeding, die hieronder onder punt 10 wordt beperkt.

10. Aansprakelijkheid

Voor claims gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

○ in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
○ in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
○ in geval van garantiebeloften, voor zover uitdrukkelijk overeengekomen,
○ voor zover het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid wordt opengesteld, of
○ voor zover aansprakelijkheid verplicht is volgens een andere wet.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was.

Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

11. Geschillenbeslech

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

12. Kortingscodes

Meerdere kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd voor één aankoop. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt op producten die al zijn afgeprijsd.

x

x